Υπηρεσίες

Συνεδριες μεσω Skype

Σε περιπτώσεις που η φυσική παρουσία δεν είναι εφικτή λόγω απόστασης, δυσκολίας στη μετακίνηση, ασθένειας, κινητικών προβλημάτων υπάρχει η δυνατότητα online υποστήριξης μέσω Skype.