Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία εστιάζει στην ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου ανεξάρτητα από την όποια ψυχοπαθολογία του. Διερευνά τα επώδυνα τραύματα του παρελθόντος και τις στρεβλωμένες καταγραφές των σημαντικών-κομβικών σημείων της ζωής του θεραπευόμενου. Τον καλεί να ξαναδιαβάσει και να κατανοήσει σε βάθος την ιστορία ζωής του, να αφουγκραστεί το σύμπτωμα και να συνειδητοποιήσει τι εξυπηρετεί. Να αναγνωρίσει την προσωπική του συμμετοχή στο πρόβλημα και αναλαμβάνοντας να οδηγήσει τη ζωή του πέρα από το γραμμικό και το μοιραίο.