Υπηρεσίες

Μαθησιακες Δυσκολιες

Οι μαθησιακές δυσκολίες και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απασχολούν σημαντικό αριθμό μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και ειδικών επιστημόνων και αφορούν τόσο τον γνωστικό όσο και τον συναισθηματικό-κοινωνικό τομέα. Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγησή τους αναδεικνύει την ανάγκη σχεδιασμού εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας και αξιολόγησης ώστε να αξιοποιήσει ο κάθε μαθητής τις ικανότητες του.

Διακρίνονται στις γενικές μαθησιακές δυσκολίες (χαμηλό νοητικό δυναμικό), στις δευτερογενείς μαθησιακές δυσκολίες (προϊόν στερητικού περιβάλλοντος-κακοποίηση, εγκατάλειψη, παραμέληση- και ψυχοπαθολογίας) και στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία κτλ)