ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Του Ψυχολόγου Βαρκόπουλου Παναγιώτη

2008 - Σήμερα

Ο Παναγιώτης Βαρκόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη, πήρε το πτυχίο του στην ψυχολογία με ειδίκευση στους τομείς κοινωνικής-κλινικής και σχολικής ψυχολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2008 αφού πρώτα διεξήγαγε την πρακτική του άσκηση και εθελοντισμό στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο στο τμήμα παιδοψυχιατρικής. Το 2009 ολοκληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως οπλίτης ψυχοκοινωνικής μέριμνας και επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη όπου εργάζεται με παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες , συμβουλευτική γονέων. Έχει εκπαιδευτεί στην Υπαρξιακή-Συστημική Ψυχοθεραπεία(«Αντίστιξη» Δ. Καραγιάννης), παρακολούθησε το ετήσιο σεμινάριο εξειδίκευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Σύγχρονα Θέματα Ειδικής Αγωγής: Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία και από το 2017 παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διασυνδετική Ψυχιατρική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεργάζεται με το Κέντρο παθολογίας λόγου «Ευμάθεια» στην Καλλιθέα όπου ασχολείται με συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων. Διαθέτει ιδιωτικό χώρο στην περιοχή του Θησείου όπου επικεντρώνεται στην ψυχοθεραπεία (ατομική-ζεύγους-οικογένειας).

problems-graphic
Σταδιοδρομια

Σταδιοδρομία

του Ψυχολόγου Βαρκόπουλου Παναγιώτη

Πλοηγηθείτε με τα πλήκτρα   για να δείτε ολόκληρη την Σταδιοδρομία του Ψυχολόγου
2008
Πτυχείο Ψυχολογίας από Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2008
Εθελοντική Συμμετοχή στο τμήμα παιδοψυχιατρικής του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειου
2009
Συμβουλευτική γονέων για παιδιά με μαθησιακές Δυσκολίες, Θεσσαλονίκη
2011
Εκπαίδευση στην Υπαρξιακή-Συστημική Ψυχοθεραπεία («Αντίστιξη» Δ. Καραγιάννης)
2013
Σεμινάριο εξειδίκευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Σύγχρονα Θέματα Ειδικής Αγωγής: Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία
2016
Τήρηση Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου στο Θησείο Αθηνών
2018 - Σήμερα
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διασυνδετική Ψυχιατρική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.